Eliminacje odbędą się w następujących miastach:

1. Wrocław "Gratislavia" 31.03
2. Poznań "Wielka GRAnda" 21.04
3. Gdynia "Kostek" 26.05
4. Łódź "Łódzki Port Gier" 27.05
5. Gliwice "Pionek" 03.06
6. Kraków "Nowa Gralicja" 23.06
7. Warszawa "Kocioł" 29.09
8. Poznań "Targi Hobby" 27.10
Finał "Targi Hobby" 28.10

UWAGA! W eliminacjach oraz finale mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie, jednak jedynie za zgodą rodziców/opiekunów.
Formularz zgody rodzica/opiekuna