Wszelkie pytania oraz zgłoszenia do eliminacji prosimy kierować pod adres slawek@zagrajmy.org