1. Organizator Mistrzostw Polski w Qwirkle.

1.1. Organizatorem Mistrzostw Polski w Qwirkle (zwanych dalej Mistrzostwami) jest Fundacja Zagrajmy.
1.2. Mistrzostwa prowadzone sa przez czlonków Fundacja Zagrajmy.
1.3. Fundatorem nagród jest wydawnictwo G3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

2. Forma Mistrzostw.

2.1. Mistrzostwa odbywają się dwuetapowo.
2.2. Pierwszym etapem Mistrzostw jest seria turniejów eliminacyjnych, przeprowadzonych w różnych miastach Polski w ramach imprez planszówkowych. Dokładny spis miast oraz imprez, na których odbędą się eliminacje, zostanie opublikowany na stronie www.zagrajmy.org.
2.3. Drugim etapem Mistrzostw jest turniej finałowy, który odbędzie się 28.10.2012r. w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w ramach Targów Hobby 2012.

3. Uczestnicy Mistrzostw.

3.1. W turniejach eliminacyjnych oraz w turnieju finałowym Mistrzostw mogą wziąć udział zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie.
3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Mistrzostwach przez osobę niepełnoletnią jest przedstawienie organizatorom zgody prawnego opiekuna na wzięcie udziału w turnieju finałowym Mistrzostw.
3.3. W finale mistrzostw mogą uczestniczyć jedynie osoby, które zajęły pierwsze albo drugie miejsce w jednym z turniejów eliminacyjnych. W przypadku gdy osoba, która zajeła pierwsze albo drugie miejsce w jednym z turniejów eliminacyjnych nie bedzie mogła uczestniczyć w finale mistrzostw, zamiast niej w finale uczestniczy osoba, która zajęła trzecie miejsce w jednym z turniejów eliminacyjnych z najwyższa liczbą punktów.
3.4. Niestawiennictwo na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia turnieju finałowego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.
3.5. Osoby, które zajęły pierwsze albo drugie miejsce w turnieju eliminacyjnym, nie mogą uczestniczyć w kolejnych turniejach eliminacyjnych.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji imienia i nazwiska oraz pseudonimu finalistów na stronie www.zagrajmy.org, jak również umieszczania zdjęć uczestników turnieju na przedmiotowej stronie WWW.

4. Zgłoszenia na turnieje eliminacyjne Mistrzostw.

4.1. Zgłoszenia na turniej eliminacyjny można dokonywać w ciągu 2 tygodni mailowo przed danymi eliminacjami (adres mailowy podany na stronie www.zagrajmy.org ) oraz w dniu turnieju u organizatora.
4.2. Niestawiennictwo na turnieju eliminacyjnym na 15 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników turnieju eliminacyjnego. W przypadku ograniczenia liczby uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zasady przeprowadzenia turnieju eliminacyjnego.

5.1. Uczestnicy grają zgodnie z zasadami wynikającymi z instrukcji do gry Qwirkle, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy co najmniej dwóch graczy może ułożyć najdłuższy ciąg o takiej samej długości, zaczyna gracz, który wygra losowanie, a nie gracz najmłodszy.
5.2. Uczestnicy rozgrywają turniej eliminacyjny w systemie mieszanym:
− finał turnieju eliminacyjnego – w systemie kołowym;
− pozostałe rozgrywki – w systemie pucharowym.
5.3. Uczestnicy rozgrywają partie 1 na 1.
5.4. Uczestnicy rozgrywają 1 partię w każdym etapie turnieju. Uczestnik, który wygra grę, przechodzi do kolejnego etapu turnieju.
5.5. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż 24, rozgrywana jest dodatkowa runda z 4 bądź 3 osobowymi partiami (liczba osób przy stole pozostawiona do decyzji sędziego), z których do następnego etapu przechodzą zwycięzcy poszczególnych rozgrywek oraz osoby z największą liczbą punktów – łącznie 24 osoby.
5.6. W pierwszej partii uczestnicy są dobierani w pary na podstawie losowania. Jeśli pierwszy etap zakłada rozgrywki wieloosobowe, zajmowane miejsca przy stole również podlega losowaniu.
5.7. W kolejnych partiach uczestnicy dobierani są w pary zgodnie z liczbą punktów, które zdobyli w poprzednim etapie.
5.8. Uczestnicy zapisują w trakcie rozgrywki zdobyte punkty, po czym przedstawiają je sędziemu po zakończeniu rozgrywki.
5.9. W przypadku remisu, wygrywa gracz, który zakończył grę. W przypadku remisu dwóch lub trzech osób, kiedy żadna z nich nie zakończyła gry, wygrywa ten z remisujących, który siedzi najbliżej gracza kończącego rozgrywkę, licząc zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5.10. Finał eliminacji rozgrywa się w systemie kołowym między trzema najlepszymi graczami – zwycięzcami poszczególnych partii w ostatnim etapie rozgrywek pucharowych albo osobami, które w tym etapie uzyskały największą liczbę punktów.
5.11. Gracze zajmują miejsca na podium zgodnie z sumą zdobytych w finale punktów. W przypadku remisu, gracze grają ze sobą rozstrzygającą partię – 2 lub 3-osobową.
5.12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia czasu poszczególnych rozgrywek do 30 minut. Po upływie ustalonego czasu uczestnicy podliczają zdobyte punkty, nawet jeśli nie dokończyli rozgrywki.
5.13. Organizatorzy zastrzegają sobie również możliwość wprowadzenia zegarów szachowych. Jeśli uczestnikowi skończy się przeznaczony dla niego czas przed upływem czasu przeznaczonego na całą rozgrywkę, automatycznie przegrywa grę, a zwycięzca otrzymuje arytmetyczną średnią punktów zwycięzców poszczególnych rozgrywek bądź punkty, które zdobył do momentu przerwania gry (w zależności od tego, który wynik jest wyższy)
5.14. W przypadku nieprawidłowego dołożenia płytki, uczestnik który złamał zasady: nie otrzymuje punktów dodatnich oraz otrzymuje 5 ujemnych punktów ujemnych, po czym niepasujące do układu płytki są zdejmowane ze stołu. W przypadku gdy byłby to ruch kończący rozgrywkę, wszystkie położone w tym ruchu płytki wracają do uczestnika który złamał zasady. W razie pomyłki, której nie można przypisać konkretnemu uczestnikowi, płytki są zdejmowane ze stołu i nie uczestniczą w dalszej grze. W przypadku gdy usunięcie płytek spowoduje odsłonięcie ciągu o długości 5 płytek, taki ciąg zostanie zablokowany przez sędziego.
5.15. Ewentualne spory między uczestnikami w trakcie gry rozstrzyga sędzia. Od decyzji sędziego nie ma odwołania.
5.16. Uporczywe naruszenie powyższych postanowień może skutkować wykluczeniem z turnieju eliminacyjnego.

6. Zasady przeprowadzenia turnieju finałowego

6.1. Uczestnicy grają zgodnie z zasadami wynikającymi z instrukcji do gry Qwirkle, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy obaj gracze mogą ułożyć ciąg o takiej samej długości, zaczyna gracz, który wygra losowanie, a nie gracz najmłodszy.
6.2. Uczestnicy rozgrywają gry w systemie szwajcarskim.
6.3. Uczestnicy rozgrywają partie 1 na 1. Zwycięzca partii otrzymuje 1 duży punkt oraz małe punkty równe jego wynikowi z rozgrywki.
6.4. Każdy uczestnik rozgrywa 5 partii.
6.5. W pierwszej partii uczestnicy są dobierani w pary zgodnie z liczbą punktów, którą uzyskali w finale turnieju eliminacyjnego.
6.6. W kolejnych partiach uczestnicy dobierani są w pary zgodnie z liczbą dużych punktów, a w przypadku remisu zgodnie z sumą małych punktów, które zdobyli w poprzednich partiach rozegranych w turnieju finałowym. Jeśli para już ze sobą grała, istnieje możliwość zamiany graczy, zgodnie z punktacją.
6.7. Uczestnicy zapisują w trakcie rozgrywki zdobyte punkty, po czym przedstawiają je sędziemu po zakończeniu rozgrywki.
6.8. Gracze zajmują miejsca na podium zgodnie z sumą wszystkich zdobytych w rozgrywkach finałowych dużych punktów. W przypadku remisu decyduje suma małych punktów zdobytych w rozgrywkach finałowych. W przypadku dalszego remisu, gracze grają ze sobą rozstrzygającą partię – 2, 3 albo 4-osobową, w zależności od liczby remisujących. Jeśli remisujących będzie więcej niż 4, rozgrywają oni gry w systemie pucharowym, zgodnie z uznaniem sędziego.
6.9. W przypadku nieprawidłowego dołożenia płytki, uczestnik który złamał zasady: nie otrzymuje punktów dodatnich oraz otrzymuje 5 ujemnych punktów ujemnych, po czym niepasujące do układu płytki są zdejmowane ze stołu. W przypadku gdy byłby to ruch kończący rozgrywkę, wszystkie położone w tym ruchu płytki wracają do uczestnika który złamał zasady. W razie pomyłki, której nie można przypisać konkretnemu uczestnikowi, płytki są zdejmowane ze stołu i nie uczestniczą w dalszej grze. W przypadku gdy usunięcie płytek spowoduje odsłonięcie ciągu o długości 5 płytek, taki ciąg zostanie zablokowany przez sędziego.
6.10. Ewentualne spory między uczestnikami w trakcie gry rozstrzyga sędzia. Od decyzji sędziego nie ma odwołania.
6.11. Uporczywe naruszenie powyższych postanowień może skutkować wykluczeniem z turnieju finałowego.

7. Nagrody.

7.1. Nagrody zarówno w turniejach eliminacyjnych jak i w turnieju finałowym Mistrzostw zapewnia wydawnictwo G3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
7.2. Nagrody w turniejach eliminacyjnych to gry planszowe o wartości (zgodnie z cenami sugerowanymi przez producenta/dystrybutora na Polskę danej gry)
− powyżej 120 zł dla laureata 1 miejsca;
− od 70 zł do 120 zł – dla laureata 2 miejsca;
− od 40 zł do 60 zł – dla laureata 3 miejsca.
7.3. Nagrody w turnieju finałowym to nagrody pieniężne w wysokości:
− 1.500 zł netto – dla laureata 1 miejsca;
− 1.000 zł netto – dla laureata 2 miejsca;
− 500 zł netto – dla laureata 3 miejsca.
7.4. Płatnikiem tzw. podatku od nagród jest wydawnictwo G3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Poniższy regulamin może ulec zmianie. Informacja o zmianach będzie publikowana na stronach www.zagrajmy.org .


Zmianie uległy następujące punkty: 1.1, 1.2, 3.3, 5.14, 6.3, 6.6, 6.8, 6.9